contact us

Liên Hệ

Vui lòng gửi yêu cầu tới cho Công ty Cổ phần Gavis – Cám ơn bạn!

Chi nhánh & Showroom

Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, Số 8, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội Di động: 0987 45 0303 / Điện thoại: 043 732 3333 / Email: hanoi@gavis.vn

Nhà máy sản xuất

Địa chỉ: Tầng 8, Số 8, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội Di động: 0987 45 0303 / Điện thoại: 043 732 3333 / Email: hanoi@gavis.vn

Văn phòng Quảng Ninh

Địa chỉ: Tầng 8, Số 8, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội Di động: 0987 45 0303 / Điện thoại: 043 732 3333 / Email: hanoi@gavis.vn

Văn phòng Thái Nguyên

Địa chỉ: Tầng 8, Số 8, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội Di động: 0987 45 0303 / Điện thoại: 043 732 3333 / Email: hanoi@gavis.vn