Quy chế hoạt động

 1. Nguyên tắc và quy định chung

  1.1. Website www.gavis.vn (sau đây gọi là “GAVIS”) là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến thiết lập bởi CÔNG TY NỘI THẤT GAVIS.
  1.2. GAVIS là sàn giao dịch thương mại điện tử và website khuyến mại trực tuyến dành cho các cá nhân có nhu cầu mua các mặt hàng cần thiết có mặt trên GAVIS.

1.3. Khách hàng tham gia giao dịch trên GAVIS là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên GAVIS; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).
1.4. Sản phẩm giao dịch trên GAVIS bao gồm hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”).
1.5. Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên GAVIS phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của GAVIS và Khách Hàng.

1.6. GAVIS sẽ ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của GAVIS; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của GAVIS cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”). Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch tại GAVIS, tùy theo quyết định của GAVIS.
1.7. Bằng việc tham gia giao dịch trên GAVIS, Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.gavis.vn (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Khách Hàng thực hiện giao dịch.


 1. Quy trình giao dịch

  2.1. Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng.
  Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:
  – Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”)
  – Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh Toán” tại Mục Phương thức thanh toán để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên GAVIS.
  – Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên GAVIS.
  – Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên ADAYROI.
  – Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Giao Hàng trên GAVIS.
  – Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên GAVIS.

 2. Đảm bảo an toàn giao dịch

  GAVIS đã xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch cho Khách Hàng theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán. .

  4. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

  Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên GAVIS sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng.

  5. Quản lý thông tin xấu

  5.1. Khách Hàng không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại của GAVIS  vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của GAVIS và đối tác của GAVIS; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Khách Hàng vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
  5.2. Khách hàng không được đăng trên GAVIS bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
  5.3. Khách Hàng  không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của GAVIS và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.
  5.4. GAVIS có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên GAVIS bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, GAVIS có quyền chấm dứt Hợp Đồng nếu Khách Hàng vi phạm.

 3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN GAVIS

  Hệ thống kỹ thuật của GAVIS sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, GAVIS không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên GAVIS, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của GAVIS.

  7.Quyền và trách nhiệm của GAVIS

  7.1 Quyền của GAVIS

 

(i) Yêu cầu Khách Hàng thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng;
(ii) Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên GAVIS;
(iii) Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên GAVIS (sau đây gọi là “Tài Khoản Gavis”) bất cứ thời điểm nào nếu GAVIS nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho GAVIS và/hoặc Khách Hàng khác trên GAVIS mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, GAVIS sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.
(iv) Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên GAVIS theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với GAVIS bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của GAVIS là của GAVIS. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của GAVIS phải được sự đồng ý trước bẳng văn bản của GAVIS.
7.2 Trách nhiệm của GAVIS
(i) Đăng ký GAVIS với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
(ii) Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Khách Hàng khi giao dịch trên GAVIS;
(iii) Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên GAVIS được thực hiện chính xác, đầy đủ;
(iv) Yêu cầu Khách hàng trên GAVIS cung cấp các thông tin theo quy định của Quy Chế này;
(v) Ngăn chặn và loại bỏ khỏi GAVIS những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh;
(vi) Loại bỏ khỏi GAVIS những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;
(vii) Lưu giữ thông tin đã đăng ký của  Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
(viii) Hỗ trợ Khách Hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng theo quy định trên GAVIS;
(ix) Trong mọi trường hợp, GAVIS không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên GAVIS, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của GAVIS.
Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi cố ý của GAVIS, trách nhiệm của GAVIS đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách Hàng mua trên GAVIS.

8. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

8.1. Quyền của Khách Hàng
(i) Được đăng ký miễn phí Tài Khoản Gavis với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên GAVIS;
(ii) Được tự do mua Sản Phẩm trên GAVIS theo quy định của Quy Chế này;
(iii) Có quyền khiếu nại GAVIS đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm của GAVIS trên GAVISI;
(iv) Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với GAVIS không được giải quyết thỏa đáng;
(v) Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.
8.2. Trách nhiệm của Khách Hàng
(i) Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho GAVIS về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình;
(ii) Khi thực hiện giao dịch trên GAVIS, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho GAVIS là chính xác, cập nhật và đầy đủ;
(iii) Khi mở Tài Khoản Gavis, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản Gavis. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản Gavis của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản Gavis của Khách Hàng;
(iv) Bồi thường cho những thiệt hại mà GAVIS phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;
(v) Thông báo ngay với GAVIS theo hotline cung cấp tại Điều 10.4 của Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm trên GAVIS;
(vi) Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch;
(vii) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.


 1. Quyền và trách nhiệm của GAVIS

  9.1. Quyền của GAVIS
  (i) Được giới thiệu, quảng bá về GAVIS và Sản Phẩm của GAVIS theo quy định của Quy Chế này;
  (ii) Được bán Sản Phẩm trên GAVIS theo quy định của Quy Chế này và Hợp Đồng;
  (iii) Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.
  9.2. Trách nhiệm của GAVIS
  (i) Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như (i) tên và địa chỉ trụ sở của GAVIS; (ii) số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của GAVIS; (iii) số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác của GAVIS;
  (ii) Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên GAVIS;
  (iii) Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên GAVIS;
  (iv) Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;
  (v) Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên GAVIS;
  (vi) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật;
  (vii) Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua sản phẩm của GAVIS theo quy định  của GAVIS;
  (viii) Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên GAVIS;
  (ix) Đảm bảo tuân thủ quy định của hợp đồng đã ký giữa Khách hàng và GAVIS;

  10. Điều khoản áp dụng và cam kết

  10.1. Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên GAVIS. GAVIS có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên GAVIS. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên GAVIS.

  Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.

  10.2. GAVIS và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.
  10.3. Địa chỉ liên lạc chính thức của GAVIS là:
  Tại thành phố Hà Nội:
  Địa chỉ: Phòng 1406 Tòa nhà 18T2 – Lê Văn Lương – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 091 588 9191
Email: invest.vnn@gmail.com
10.4. Hotline liên lạc 24/7 khi Khách Hàng có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên GAVIS là: 091 588 9191.