Chất liệu: Gỗ tự nhiên Loại gỗ: Gỗ Óc Chó, gỗ Sồi Xuất xứ: Nhập khẩu Màu sơn: Tùy chọn Kích thước: Rộng 520 × Sâu 510 × Cao 750 (mm) Bảo hành: 12 tháng
2.300.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare
  Khung: Gỗ tự nhiên Chất liệu: da cao cấp Xuất xứ: Nhập khẩu Màu sơn: Tùy chọn Kích thước: Rộng 870× Sâu 840× Cao 820 Bảo hành: 12 tháng
7.500.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare
  Khung: Gỗ tự nhiên Chất liệu: Vải nỉ cao cấp Xuất xứ: Nhập khẩu Màu sơn: Tùy chọn Kích thước: Rộng 635× Sâu 700× Cao 710 (mm) Bảo hành: 12 tháng
7.800.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare

Ghế AREN KG112

No rating
    Chất liệu: Gỗ tự nhiên Loại gỗ: Gỗ Óc Chó, gỗ Sồi Xuất xứ: Nhập khẩu Màu sơn: Tùy chọn Kích thước: Rộng 550 × Sâu 480 × Cao 830 (mm) Bảo hành: 12 tháng
2.000.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare
    Chất liệu: Gỗ tự nhiên Loại gỗ: Gỗ Óc Chó, gỗ Sồi Xuất xứ: Nhập khẩu Màu sơn: Tùy chọn Kích thước: Rộng 550 × Sâu 480 × Cao 780 (mm) Bảo hành: 12 tháng
2.400.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare
  Khung: Gỗ tự nhiên Loại gỗ: Gỗ Sồi Chất liệu: Vải nỉ cao cấp Xuất xứ: Nhập khẩu Màu sơn: Tùy chọn Kích thước: Rộng 780× Sâu 880× Cao 750 Bảo hành: 12 tháng
6.000.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare
  Khung: Gỗ tự nhiên Chất liệu: Vải nỉ cao cấp Xuất xứ: Nhập khẩu Màu sơn: Tùy chọn Kích thước: Rộng 735× Sâu 700× Cao 635 Bảo hành: 12 tháng
6.000.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare
  Khung: Gỗ tự nhiên Chất liệu: Vải nỉ cao cấp Xuất xứ: Nhập khẩu Màu sơn: Tùy chọn Kích thước: Rộng 710× Sâu 740× Cao 830 Bảo hành: 12 tháng
6.200.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare

PHÒNG KHÁCH

 Starting Rs.13,499

ALEZA Sofa KS253

No rating
  Khung: Gỗ tự nhiên Loại gỗ: Gỗ Sồi Chất liệu: đệm nỉ cao cấp Xuất xứ: Nhập khẩu Màu sắc: Tùy chọn Kích thước: Rộng 2710 x Sâu 930 x Cao 460 (mm) Bảo hành: 12 tháng
22.300.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare

BAHIA Sofa KS155

No rating
    Chất liệu: đệm nỉ cao cấp Xuất xứ: Nhập khẩu Màu sắc: Tùy chọn Kích thước:  Rộng 2180 x Sâu 960 x Cao 750 (mm) Bảo hành: 12 tháng
25.000.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare

BASIL Sofa KS256

No rating
  Chất liệu: đệm nỉ cao cấp Xuất xứ: Nhập khẩu Màu sắc: Tùy chọn Kích thước:  Rộng 2710 x Sâu 930/1430 x Cao 910/460 (mm) Bảo hành: 12 tháng
35.700.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare
  Khung: Gỗ tự nhiên Loại gỗ: Gỗ Sồi Chất liệu: đệm nỉ cao cấp Xuất xứ: Nhập khẩu Màu sắc: Tùy chọn Kích thước:  Rộng 2710 x Sâu 930/1430 x Cao 910/460 (mm) Bảo hành: 12 tháng
32.000.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare
  Chất liệu: Gỗ tự nhiên Loại gỗ: Gỗ Sồi Xuất xứ: Nhập khẩu Màu sơn: Tùy chọn Kích thước(cm): Rộng 180× Cao 179 Bảo hành: 12 tháng
11.000.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare
  Chất liệu: Gỗ tự nhiên Loại gỗ: Gỗ Sồi Xuất xứ: Nhập khẩu Màu sơn: Tùy chọn Kích thước(cm): Rộng 110× Cao 50 Bảo hành: 12 tháng
9.000.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare
  Chất liệu: Gỗ tự nhiên Loại gỗ: Gỗ Sồi Xuất xứ: Nhập khẩu Màu sơn: Tùy chọn Kích thước: Rộng 770× Sâu 140 x Cao 65 (mm) Bảo hành: 12 tháng
8.000.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare
  Chất liệu: Gỗ tự nhiên Loại gỗ: Gỗ Sồi, Gỗ Óc Chó Xuất xứ: Nhập khẩu Màu sơn: Tùy chọn Kích thước(cm): Rộng 490 × Sâu 385 x Cao 110 Bảo hành: 12 tháng
8.500.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare

THIS IS HOW IT'S DONE

 Bringing Furniture You Love. With Love.

SPECIAL FINACING AVAILABLE

With Approved Of Course !

Cẩm Nang